TUTORIAL CUONG PHAM FREE
KHÓA HỌC DỰNG & CHỈNH MÀU DAVINCI RESOLVE

Khoá Học Hiệu Ứng After Effect I ONLINE

14 / 08 / 2017

 

 

 

 

Thông Tin Khóa Học:

Người thực hiện: CUONG PHAM

Học Phí: 500.000 đ

Nội Dung Khóa Học:

 

Bài 01: Giao Diện Và Công Cụ Làm Việc

 1.1 Làm quen giao diện làm việc

 1.2 Workspace Trong After Effect

 1.3 Import vs Export File Trong After Effect

 1.4 Import File Illustrator vs Photoshop Trong After Effect

 1.5 Tìm Hiểu Các Menu Trong After Effect

 1.6 Các Panel Thông Dụng Trong After Effect

 1.7 Các Công Cụ Trong After Effect

 1.8 Project Panel Trong After Effect

 1.9 Layer Panel Trong After Effect

 1.10 Frame Blending Và Panel Timeline Trong After Effect

 1.11 Panel Composition Trong After Effect

 1.12 Các Panel Còn Lại Trong After Effect

 1.13 Blend Mode Trong After Effect


 

Bài 02: Transform-Keyframe-Mask Layer-Shape Layer

 2.1 Thuộc Tính Transform Của Đối Tượng

 2.2 Thuộc Tính Keyframe Trong After Effect

 2.3 Thuộc Tính Graph Editor Trong After Effect

 2.4 Mask Layer Trong After Effect

 2.5 Shape Layer Trong After Effect

 2.6 Solid Layer Trong After Effect

 2.7 Text Trong After Effect

 2.8 Expression Code Trong After Effect

 2.9 Thực Hành 01-Mask Path và Solid Layer

 2.10 Thực Hành 02-Expression Code và Shape Layer 

Bài 03: Light Và Camera

 3.1 Light Trong After Effect

 3.2 Camera Trong After Effect

 3.3 One Node vs Two Node Trong Camera Setting

 3.4 Preset Camera Trong Camera Setting

 3.5 Camera Option Trong After Effect 

Bài 04: Brush tool-Eraser tool-CloneStamp tool-PuppetPin Tool-Roto Brush tool

 4.1 Brush Tool Trong After Effect

 4.2 Option Brush Tool Trong After Effect

 4.3 Eraser Tool Trong After Effect

 4.4 CloneStamp Tool Trong After Effect

 4.5 PuppetPin Tool Trong After Effect

 4.6 RotoBrush Tool Trong After Effect

 

Bài 05: Trapcode Particlular

 5.1 Giao Diện Trong Particular

 5.2 Emitter Và Particle Trong Particular

 5.3 Thực Hành Làm Pháo Hoa Bằng Particle

 5.4 Emitter Type 01 Trong Particular

 5.5 Emitter Type 02 Trong Particular

 5.6 Thuộc Tính Direction Trong Particular

 5.7 Particle Type 01_Trong Particular

 5.8 Particle Type 02_Trong Particular

 5.9 Thuộc Tính Shading Trong Particular

 5.10 Thuộc Tính Physic_Gravity-Air Trong Particular

 5.11 Thuộc Tính Physic_Bounce Trong Particular

 5.12 Thuộc Tính Aux System Trong Particular

 5.13 Thuộc Tính Word Tranform Trong Particular

 5.14 Thuộc Tính Visilibity vs rendering Trong Particular

 5.15 Thuộc Tính Preset Trong Particular

 

Bài 06: Trapcode Form

 6.1 Base Và Particle Trong Form

 6.2 Thuộc Tính Shading Trong Form

 6.3 Particle Type Trong Form

 6.4 Layer Map Trong Form

 6.5 Audio React Trong Form

 6.6 Spherical Field Trong Form

 6.7 Kaleidospace Trong Form

 6.8 OBJ Model Trong Form

 

Bài 07: Video Copilot Element 3D

 7.1 Giao Diện Trong Element 3D

 7.2 Particle Replicator Trong Element

 7.3 Particle Replicator: Layer

 7.4 Particle Replicator: 3D Object

 7.5 Tạo Material Trong Element 3D

 7.6 Animation Engine Trong Element

 7.7 Animation Type Trong Element

 7.8 Multi-Object Trong Element

 7.9 Work Transform Trong Element

 7.10 Custom Layer_Text Trong Element

 7.11 Custom Layer-Mask Trong Element

 7.12 Custom Layer-Texture Map Element

 7.13 Thuộc Tính Utilities Trong Element

 7.14 Render setting vs Output Element

 7.15 Import Obj vs Animation Basic

 7.16 Import 3D Sequence Trong Element

 7.17 Aux Channel Trong Element

 

Bài 08: 3D Camera Tracker

 8.1 Tracker_Text and Camera

 8.2 Tracker_Solid and Camera

 8.3 Tracker_Null and Camera
 

Bài 09: Video Copilot Optical Flare

 9.1 Giao Diện Trong Optical Flare

 9.2 Thuộc Tính Transform-Animation

 9.3 Positioning Mode_Source Type 3D

 9.4 Positioning mode_Track Light

 9.5 Flicker vs Animation Control

 9.6 Positioning mode_Type Mask

 9.7 Positioning mode_Type Luminance

 9.8 ForeGround Layers Optical Flare

 9.9 Custom Layer Optical Flare

 9.10 BG Layer vs Preset Flare

 9.11 Thực Hành 01_ Len Flare

 9.12 Thực Hành 02_Text Mask

 

Bài 10: Mocha Ae

 10.1 Giao Diện Mocha AE

 10.2 Công Cụ Trong Mocha AE

 10.3 Layer Control Trong Mocha AE

 10.4 Layer Properties Trong Mocha AE

 10.5 Tool Track Trong Mocha AE

 10.6 Thuộc Tính Parameters Mocha AE

 10.7 TH01_Tracking Với Mocha AE

 10.8 TH02_ Rotoscoping Rose White

 10.9 TH03_RotoScoping Eye Girl

 

Bài 11: Edit Project After Effect

 11.1 Edit Project 01_Shape Element

 11.2 Edit Project 02_Logo vs Title

 11.3 Edit Project 03_Trendy Opener

 

Bài 12: Export file After Effect vs Media Encoder

 12.1 Export Render Queue After Effect

 12.2 Export Media Encoder After Effect

Quyền lợi Học Viên:

Được hỗ trợ không giới hạn về Kiến thức và Phần mềm

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phone: 0906.352.451

Zalo: 0964.098.508 (Mr. Cường)

Mail: quoccuongdl87@gmail.com

Facebook: fb.com/cuongpham.dl

THÔNG TIN KHÓA HỌC
1. Sẽ được hỗ trợ không giới hạn.
2. Thanh toán chuyển khoản:
+ Phạm Quốc Cường
- Ngân hàng TMCP Á Châu: Chi nhánh TPHCM
+ STK: 213 388 709
- Ngân hàng Vietcombank: Chi nhánh Bình Tây TP.HCM
+ STK: 0251002777187